Study of the efficiency of nitrogen application for regulating the front of formation water movement in conditions of the manifestation of a water drive

Authors

  • S. V. Matkivskyi Український науково-дослідний інститут природних газів; 61010, м. Харків, Гімназійна набережна, 20

DOI:

https://doi.org/10.31471/1993-9868-2021-1(35)-7-15

Keywords:

digital modeling, water drive, gas-water contact, formation water front, technologies, regulation, injection, nitrogen, gas recovery factor.

Abstract

Using modern tools of hydrodynamic modeling, a study of the process of nitrogen injection into gas-condensate reservoirs near the initial gas-bearing contour was carried out in order to regulate the front of formation of water movement in conditions of the manifestation of a water drive. Calculations of the main technological indicators of the development of a productive reservoir were carried out for the duration of the nitrogen injection period at the level of 5, 6, 8, 10, 12, 14 months. The simulation results show that the injection of non-hydrocarbon gas ensures that the reservoir pressure in the reservoir is maintained at a higher level compared to depletion development. At the same time, it is possible to create additional hydrodynamic and filtration barriers at the initial gas-water contact, due to which there is an effective blocking of the flow of formation water into gas-saturated horizons. According to the results of the studies, it was found that in the case of the introduction of the nitrogen injection technology, significantly smaller volumes of produced water are produced in comparison with the development for depletion. The use of nitrogen as a pumping agent makes it possible to slow down the process of movement of the gas-water contact and prevent trapping of the residual reserves of natural gas. On the basis of the calculation results, the optimal value of the duration of the nitrogen injection period, beyond which the gas recovery coefficient changes insignificantly, was established. The optimum value for the duration of the injection period is 8.04 months. The predicted gas recovery factor for the optimum period of nitrogen injection is 58.11 %. When developing a gas condensate reservoir for depletion, the final gas recovery factor is 34.6 %. The results of the studies carried out indicate a high technological efficiency of nitrogen injection at the initial gas-water contact in order to regulate the process of formation water inflow into gas condensate reservoirs and increase the final gas recovery.

References

Kryvulia S.V., Bikman Ye.S., Kondrat O.R., Matkivskyi S.V. Perspektyvy dorozrobky hazokondensatnykh rodovyshch iz znachnymy zapasamy retrohradnoho kondensatu. Naftohazova haluz: Perspektyvy naroshchuvannia resursnoi bazy: Materialy mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii. (Ivano-Frankivsk, 8-9 hrudnia 2020). Ivano-Frankivsk, 2020. P. 99-102. [in Ukrainian]

Matkivskyi S. V., Kovalchuk S. O., Burachok O. V., Kondrat O. R., Khaidarova L. I. Doslidzhennia vplyvu neznachnoho proiavu vodonapirnoi systemy na dostovirnist materialnoho balansu kolektoriv. Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch. 2020, No2 (75). P. 43–51. [in Ukrainian]

Kondrat R. M. Hazokondensatootdacha plastov. M.: Nedra, 1992. 255 p. [in Ukrainian]

Boiko V. S., Boiko R. V., Keba L. M., Seminskyi O. V. Obvodnennia hazovykh i nafto-vykh sverdlovyn. Kyiv: Mizhnarodna ekono-michna fundatsiia, 2006. 791 p. [in Ukrainian]

Matkivskyi S. V. Napriamy pidvyshchennia produktyvnosti vydobuvnykh sverdlovyn v umovakh vybirkovoho obvodnennia hazokondensatnykh pokladiv. Naftohazova haluz: Perspektyvy naroshchuvannia resursnoi bazy: Materialy mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii. (Ivano-Frankivsk, 8-9 hrudnia 2020). Ivano-Frankivsk, 2020. P. 125-127. [in Ukrainian]

Kondrat R. M., Doroshenko V. M., Kondrat O. R. Osoblyvosti zavershalnoi stadii rozrobky rodovyshch nafty i hazu. Naftohazova enerhetyka. 2007. No 1. P. 17-21. [in Ukrainian]

Boiko V. S., Kondrat R. M., Yaremiichuk R. S. Dovidnyk z naftohazovoi spravy. K.: Lviv, 1996. 620 p. [in Ukrainian]

Charles S. R., Tracy S. W., Farrar R. L. Applied Reservoir Engineering, OGCI Publications, Oil and Gas Consultants International, Inc. U.S.A. 1999. Vol. 1. P. 5-77 to 5-22.

Firoozabadi A., Olsen G., Golf-Racht V. T. Residual Gas Saturation in Water-Drive Gas Reservoir, SPE California Regional Meeting held in Ventura, California, April 8-10 1987). P. 1-4 (319-322).

Sim S. S. K., Turtata A. T., Singhai A. K., Hawkins B. F. Enhanced Gas Recovery: Factors Affecting Gas-Gas Displacement Efficiency, Canada International petroleum Conference, Calgari, Alberta, Canada June 17-19 2008,. Calgari. 2008. P. 1-14.

Turta A. T., Sim, S. S. K., Singhai A. K. and Hawkins B. F. Basic Investigations on Enhanced Recovery by Gas. Gas Displacement. Journal of Canada Petroleum Technology. 2008. Vol. 47, No 10. P. 1-6.

Matkivskyi S., Kondrat O., Burachok O. Investigation of the influence of the carbon dioxide (CO2) injection rate on the activity of the water pressure system during gas condensate fields development. Global Trends, Challenges and Horizons. November, 2020. Dnipro, Ukraine. P. 1-10.

Oldenburg С. M., Law D. H., Gallo Y. L. and White S. P. Mixing of CO2 and CH4 in Gas Reservoirs: Code Comparison Studies. USA, Canada and New Zealand. 2003. P. 1-5.

Kryvulya S., Matkivskyi S., Kondrat O., Bikman Y. Approval of the technology of carbon dioxide injection into the V-16 water driven reservoir of the Hadiach field (Ukraine) under the conditions of the water pressure mode. Technology and system of power supply. 2020. No 6/1 (56). Р. 13-18.

Matkivskyi S.V., Kondrat O.R. Pidvyshchennia vuhlevodnevyluchennia z obvodnenykh hazokondensatnykh pokladiv shliakhom nahnitannia dioksydu vuhletsiu: Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 10th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. P. 96-101. [in Ukrainian]

Podyuk V. G., Ter-Sarkisov R. M. [and other]. Vyitesnenie zaschemlennogo gaza azotom iz obvodnivshegosya plasta. Gazovaya promyishlennost. 2000. No 12. P. 33-34. [in Russian]

Ter-Sarkisov R. M. Tehnologiya zakachki azota dlya dobyichi zaschemlennogo i nizkonapornogo gaza. Gazovaya promyishlennost. 2006. No 4. P. 24-26. [in Russian]

Kondrat O.R., Kondrat R.M. Investigation of regularities of trapped gas recovery processes from watered gas fields with homogeneous and macro heterogeneous reservoirs. Mining of mineral deposits, Taylor & Francis Group, London, Uk. 2014. P. 303-309.

Matkivskyi S. Effects of the rate of natural gas production on the recovery factor during carbon dioxide injection at the initial gaswater contact. Technology and system of power supply. 2021. No 1/3 (57). Р. 6-11.

Sumeer Kalra, Xingru Wu. (2014). CO2 Injection for Enhanced Gas Recovery. SPE Western North American and Rocky Mountain Joint Meeting. 17-18 April. Denver, Colorado.

Kondrat R. M., Khaidarovа L. I. Enhanced gas recovery from depleted gas fields with residual natural gas displacement by nitrogen. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2017. No 5. Р. 23-28.

Kondrat R. M., Khaidarova L. I. Zastosuvannia azotu dlia pidvyshchennia hazovyluchennia z vysnazhenykh hazovykh pokladiv. Naftohazova enerhetyka. 2018. No 2. P. 7-16. [in Ukrainian]

Burachok O., Pershyn D., Spyrou C., Turkarslan G., Nistor M.L., Grytsai D., Matkivskyi S., Bikman Y., Kondrat O.. Gas-Condensate PVT Fluid Modeling Methodology Based on Limited Data. 82nd eage conference & exhibition. 8-11 December 2020, Amsterdam, The Netherlands. P.1-5.

Burachok O. V., Pershyn D. V., Matkivskyi S. V., Kondrat O. R. Doslidzhennia mezhi zastosuvannia PVT-modeli “chornoi nafty” dlia modeliuvannia hazokondensatnykh pokladiv. Mineralni resursy Ukrainy. 2020. No. 2. P. 43-48. [in Ukrainian]

Mysliuk M. A., Zarubin Yu.O. Modeliuvannia yavyshch i protsesiv u naftohazopromyslovii spravi: pidruchnyk. Ivano-Frankivsk: Ekor, 1999. 494 p. [in Ukrainian]

Published

29.06.2021

How to Cite

Matkivskyi, S. V. (2021). Study of the efficiency of nitrogen application for regulating the front of formation water movement in conditions of the manifestation of a water drive. Oil and Gas Power Engineering, (1(35), 7–15. https://doi.org/10.31471/1993-9868-2021-1(35)-7-15

Issue

Section

GEOLOGY, EXPLORATION AND GEOPHYSICS OF OIL AND GAS FIELD

Most read articles by the same author(s)