ECOLOGICAL PROBLEMS OF POWER ENGINEERING

Authors

  • Є. І. Крижанівський ІФНТУНГ, 76019, м.Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (03422) 42342
  • Г. В. Кошлак ПолтНТУ; 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, тел. (0532) 561604

Keywords:

ecology of power engineering, thermal power plants, technological wastes.

Abstract

чної станції і аналізу впливу викидів ТЕС на довкілля та здоров'я людини. Відсутність якісного палива та морально застаріле обладнання призводить до наднормативних викидів хімічних газоподібних сполук і твердих часток в атмосферне повітря. Саме ці викиди є основними джерелами хімічного неканцерогенного, канцерогенного та радіоактивного забруднення атмосферного повітря, що впливають на якість життя та здоров’я населення. Розглянуто вплив твердих відходів (золи-виносу та золи у золовідвалах) на довкілля. Визначено внесок складових летючої золи в забруднення атмосферного повітря. Проведено оцінку сучасного екологічного стану довкілля. Запропоновано заходи для зменшення техногенного навантаження ТЕС та прогноз змін екологічної ситуації при впровадженні технічних рішень, скерованих на зменшення зазначених викидів.

References

1 Савицький О. Спадок ери динозаврів. Огляд теплової енергетики України. – Київ: Національний екологічний центр України, 2014. – 32 с.
2 Екологічний паспорт Івано-Франківської області. – Івано-Франківськ: Департамент екології та природних ресурсів Івано-Франківської облдержадміністрації, 2013. – 150 с.
3 Екологічний паспорт Івано-Франківської області. – Івано-Франківськ: Департамент екології та природних ресурсів Івано-Франківської облдержадміністрації, 2013. – 126 с.
4 Сплошной Б. Випробувальні майданчики для метрологічного забезпечення радіометричних вимірювань / Б. Сплошной, Д. Ганжа, О. Назаров // Вісник Львівського університету. –2008. – № 42. – С. 194-200.
5 Пендерецький О. Екологія Галицького району. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. – 198 с.
6 Екологічна безпека територій: колективна монографія / За редакцією професорів доктора геолого-мінералогічних наук О. М. Адаменка та доктора технічних наук Я. О. Адаменка; Автори: Адаменко Я. О., Адаменко О. М., Архипова Л. М., Гладун Я. Д., Зорін Д. О. Зоріна Н. О., Мандрик О. М., Манюк О. Р., Міщенко Л. В., Орфанова М. Мик., Орфанова М. Мих., Приходько М. М., Радловська К. О., Стельмахович Г. Д., Федак І. А. – Івано-Франківськ: Голіней, 2014. – 442 с.
7 https://www.researchgate.net/publication/ 295875551
8 Зелена книга. Зменшення шкідливих викидів у тепловій електроенергетиці України через виконання вимог Європейського енергетичного співтовариства. – Київ, Міжнародний центр перспективних досліджень, 2011. – 43 с.

Published

16.06.2016

How to Cite

Крижанівський, Є. І., & Кошлак, Г. В. (2016). ECOLOGICAL PROBLEMS OF POWER ENGINEERING. Oil and Gas Power Engineering, (1(25), 80–90. Retrieved from https://nge.nung.edu.ua/index.php/nge/article/view/379

Issue

Section

POWER ENGINEERING, CONTROL AND DIAGNOSTICS OF OIL AND GAS COMPLEX FACILITIES

Most read articles by the same author(s)