Intensification of complete production and improvement of gas recovery from depleted gas reservoirs by nitrogen injection

Authors

  • R. M. Kondrat Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 15 Karpatska Street Ivano-Frankivsk Ukraine, 76019
  • L. I. Matiishyn Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 15 Karpatska Street Ivano-Frankivsk Ukraine, 76019

DOI:

https://doi.org/10.31471/1993-9868-2022-1(37)-50-59

Keywords:

gas deposit, well, gas, nitrogen, additional development, operation, gas recovery, injection, displacement.

Abstract

The features of the use of non-hydrocarbon gases for the displacement of residual natural gas from depleted gas deposits are characterized. Using the licensed computer program Computer Modeling Group (CMG), for the conditions of a round-shaped gas deposit with a peripheral battery of injection wells and a central battery of
production wells, the effect on the total (final) gas recovery coefficient and the gas recovery coefficient for residual gas, the ratio of the radius of the battery of production and injection wells, technological parameters of the process under study (pressure of the start of nitrogen injection, duration, rate and cyclicity of its injection) and different systems of areal well placement. Using the results of the study, the optimal values ​​of the parameters of the process of nitrogen injection into the depleted gas deposit were established. The results of the performed studies indicate a significant technological efficiency of nitrogen injection into a depleted gas reservoir to intensify the process of its additional development and increase the final gas recovery.

 

References

Turta A.T., Sim S.S.K., Singhal A.K., Hawkins B.F. Basic Investigations on Enhanced Gas Recovery by Gas-Gas Displacement. Alberta Research Council. Paper 2007-124.

Sim S.S.K., Turta A.T., Singhal A.K., Hawkins B.F. Enhanced Gas Recovery: Effect of Reservoir Heterogeneity on Gas-Gas Displacement. Alberta Research Council. Paper 2009-023.

SPE 94129. CO2 Injection for Enhanced Gas Recovery and Geo-Storage: Reservoir Simulation and Economics / A. Al-Hasami, S.R. Ren, SPE, and B. Tohidi, SPE, Inst. of Petroleum Engineering, Heriot Watt U.

Sim S.S.K., Turta A.T., Singhal A.K., Hawkins B.F. Enhanced Gas Recovery: Factors Affecting Gas-Gas Displacement Efficiency. 9th Canadian International Petroleum Conference (the 59th Annual Technical Meeting of the Petroleum Society), June 17-19, 2008, in Calgary, Alberta, PETSOC-09-08-49-P.

SPE 84813. Enhanced Gas Recovery (EGR) with Carbon Dioxide Sequestration: A Simulation Study of Effects of Injection Strategy and Operational Parameters / Sinisha A. Jikich, Duane H. Smith, W. Neal Sams, Grant S. Bromhal.

Ahmetov R.B. Avtonomnoe energosbere-zhenie neftyanyh mestorozhdeniy s poputnym proizvodstvom SO2 s tselyu povysheniya nefteotdachi i uluchsheniya ekologii. Neftyanoe hozyaystvo. 1998. No 9. P. 46-48. [in Russian]

Kondrat R.M., Khaidarova L.I. Enhanced gas recovery from depleted gas fields with residual natural gas displacement by nitrogen. Naukovyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu. 2017. No 5. P. 23-28. [in Ukrainian]

Kondrat R.M., Kondrat O.R., Khaidarova L.I. Vydobuvannia zalyshkovoho pryrodnoho hazu z vysnazhenykh hazovykh pokladiv nahnitanniam azotu. Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch. 2019. No 2(71). P. 20-29. [in Ukrai-nian]

Kondrat R.M., Khaidarova L.I. Doslid-zhennia protsesu vytisnennia zalyshkovoho pryrodnoho hazu azotom iz vysnazheno hohazovoho rodovyshcha za riznoi tryvalosti periodu nahnitannia azotu v plast. Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch. 2016. No 1(58). P. 60-67. [in Ukrainian]

Kondrat R.M., Khaidarova L.I. Vplyv system ploshchovoho rozmishchennia vydobuvnykh i nahnitalnykh sverdlovyn pry nahnitanni azotu u vysnazhenyi hazovyi poklad na koefitsiient hazovyluchennia. Rozvidka ta rozrobka naftovykh I hazovykh rodovyshch. 2019. No 1(70). P. 33-40. [in Ukrainian]

Kondrat R.M., Khaidarova L.I. Zastosuvannia azotu dlia pidvyshchennia hazovyluchennia z vysnazhenykh hazovykh pokladiv. Naftohazova enerhetyka. 2018. No 2(30). P. 7-16. [in Ukrainian]

Kondrat R.M., Khaidarova L.I. Otsinka tekhnolohichnoi efektyvnosti roboty i zupynky vydobuvnykh sverdlovyn pid chas nahnitannia azotu u vysnazhenyi hazovyi poklad. Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch. 2018. No 3(68). P. 7-11. [in Ukrainian]

Published

30.06.2022

How to Cite

Kondrat, R. M., & Matiishyn, L. I. (2022). Intensification of complete production and improvement of gas recovery from depleted gas reservoirs by nitrogen injection. Oil and Gas Power Engineering, (1(37), 50–59. https://doi.org/10.31471/1993-9868-2022-1(37)-50-59

Issue

Section

SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROBLEMS OF PETROLEUM ENGINEERING