Estimation of energy efficiency potential of electric drive pumping units in steady operating modes

Authors

  • I. I. Yaremak Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 15 Karpatska Street Ivano-Frankivsk Ukraine, 76019
  • Ya. V. Batsala Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 15 Karpatska Street Ivano-Frankivsk Ukraine, 76019
  • R. О. Yaremak Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 15 Karpatska Street Ivano-Frankivsk Ukraine, 76019

DOI:

https://doi.org/10.31471/1993-9868-2021-2(36)-88-97

Keywords:

energy efficiency, electric motor, centrifugal pump, oil pumping station, efficiency.

Abstract

According to the results of studies of steady operation modes of electric pumping units of Ukrainian oil pumping stations, have been identified the main reasons of efficiency decrease of their performance during operation. It is determined that the normative documents regulating the efficient operation of pumping units of the main oil pipelines of Ukraine need to be improved. The assessment of energy efficiency potential of the main pumping unit on the example of pump НМ-3600-230 with synchronous electric drive СТД-2500-2 is carried out and the main ways to increase the efficiency of electricity use at oil pumping stations of main oil pipelines are analyzed. A complex mathematical-graphic model of a centrifugal pump and a synchronous electric motor is used to determine the parameters of the process of energy consumption and energy use of hydraulic and electrical subsystems of the pump unit, which allowed to take into account possible changes in equipment characteristics and modes of operation. The value of the relative specific consumption of electricity for pumping of working fluid for regulated and unregulated electric drive based on a complex electro-hydraulic model of the main pump was calculated, which allowed to promptly recalculate the characteristics of the centrifugal pump and electric motor taking into account their technical condition and to determine the potential of the pumping unit. It is determined that an effective way to reduce energy consumption by main pumping units is applying of a controlled electric drive at oil pumping stations, but the feasibility of such a measure requires additional technical and economical calculations. It is determined that to increase the efficiency of pumping units is necessary to avoid low flow-duty modes, to form maps of main oil pipelines in a way to ensure optimal in terms of energy efficiency operation modes of electro-hydraulic equipment of oil pumping stations and to change operation mode of pump and motor in terms of their technical condition.

 

References

AT «Ukrtransnafta». URL: https://www.ukrtransnafta.com/shema-sistemi-magistralnih-naftoprovodiv-ukrayini/ [in Ukra-inian]

Zakon Ukrayiny «Pro energozbere-zhennya» №74/94-VR vid 01.07.94. [in Ukrainian]

Kniazieva V. M., Kaniuk H. I., Mezeria A. Yu., Andreiev O. V. Analiz normatyvnykh dokumentiv shchodo zabezpechennia efektyvnoi roboty nasosnykh ustanovok mahistralnykh naftoprovodiv. Visnyk NTU «KhPI». 2019. No 5 (1330). P. 27-33. – doi:10.20998/2413-4295.2019.05.04. [in Ukrainian]

RD 39-3-477-80. Vremennaya metodika opredeleniya KPD nasosnyih agregatov magistralnyih nefteprovodov. [in Russian]

Derzhavnyi standart Ukrainy. DSTU 2709-94. Avtomatyzovani systemy keruvannia tekhnolohichnymy protsesamy. Metrolohichne zabezpechennia. Osnovni polozhennia. [in Ukra-inian]

Serediuk M.D., Hrudz V.Ya. Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti ta zmenshennia enerhovytratnosti protsesiv transportuvannia ta zberihannia nafty i hazu. Naftohazova enerhetyka. 2007. No 2(3). P. 24-31. [in Ukrainian]

Yaremak I.I., Kostyshyn V.S. Bahatotsilova optymizatsiia ustalenykh rezhymiv roboty elektropryvodnoinaftoperekachuvalnoi stantsii. Visnyk KrNU imeni Mykhaila Ostrohradskoho. 2018. Vol. 1(108). P.15-21. DOI: 10.30929/1995-0519.2018.1.15-21. [in Ukrainian]

Kostyshyn V. S., Yaremak I. I. Matematychna model nadiinosti ta efektyvnosti roboty nasosnoho ahrehata naftoperekachuvalnoi stantsii. Naukovyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu. 2017. No 5(161). P. 62–68. [in Ukrainian]

Kostyshyn V. S. Modelirovanie rezhimov raboty tsentrobezhnyih nasosov na osnove elektrogidravlicheskoy analogii. Neftegazovoe delo. 2004. No 1. [in Russian]

Gülich J. F. Centrifugal Pumps. Springer-Verlag Berlin Heidelberg - 3rd edition, 2014.

Kostyshyn V. S., Yaremak I. I. Analiz pokaznykiv efektyvnosti ta nadiinosti roboty nasosnoho ahrehata na zasadakh systemnoho pidkhodu. Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch. 2017. No 1(62). P.50–60. [in Ukrainian]

Yaremak I. I., Kostyshyn V. S., Kosty-shyn A. V. Rozrakhunok pokaznykiv enerho-efektyvnosti rezhymiv roboty naftopereka-chuvalnoi stantsii, obladnanoi vidtsentrovymy nasosamy zi synkhronnym elektropryvodom. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. 2017. No 27(3). P. 166–170. [in Ukrainian]

Akberdin A.M., Sazonov A.Z., Eronen V.I., Rahimov A.S. K opredeleniyu rashoda elektroenergii na ob'ektah magistralnyih nefteprovodov. Neftegazovoe delo. 2006. Iss. 6. P. 133 - 141. [in Russian]

Published

2021-12-29

How to Cite

Yaremak І. І., Batsala Я. В., & Yaremak Р. О. (2021). Estimation of energy efficiency potential of electric drive pumping units in steady operating modes. Oil and Gas Power Engineering, (2(36), 88–97. https://doi.org/10.31471/1993-9868-2021-2(36)-88-97

Issue

Section

MATERIALS, STRUCTURES AND EQUIPMENT OF PETROLEUM COMPLEX FACILITIES