The research beam pumping unit of start-up mode

Authors

  • V. R. Kharun Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 15 Karpatska Street Ivano-Frankivsk Ukraine, 76019
  • V. М. Senchishak Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 15 Karpatska Street Ivano-Frankivsk Ukraine, 76019
  • V. Ya. Popovych Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 15 Karpatska Street Ivano-Frankivsk Ukraine, 76019
  • І. І. Shostakivskyi Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 15 Karpatska Street Ivano-Frankivsk Ukraine, 76019

DOI:

https://doi.org/10.31471/1993-9868-2021-1(35)-48-59

Keywords:

beam-pumping unit, mathematical model, starting operating mode, crank angular rate, crank angular acceleration, dynamic level

Abstract

In the article, research of the beam-pumping unit start-up mode has been performed in accordance with the existing configurations of the rod column, the diameter of the plunger and the dynamic fluid level in the well. A mathematical model of the pumping unit actuator has been developed, it takes into account the mechanical characteristics of the drive motor, the moments of inertia of the belt drive and gears of the gearbox and the mass of the actuator components. Calculations have been performed for the variant of the pump rod column layout - two-stage, for the diameters of the plunger 55mm and depths of pump suspension of 1456 m. The problem of the beam-pumping units’ startup is defined for two cases. The first case is applied when the mass of the counterweights installed on the cranks of the pumping unit exceeds the mass of the column of rods and liquid, which is located in the tubing column above the plunger of the pump (rebalance of the beam pumping unit). The second - when the mass of counterweights is insufficient to balance the column of rods and the liquid in the tubing column above the pump plunger (imbalance of the beam pumping unit). The cases of rebalancing and imbalancing of the pumping unit occur in wells that are under periodic operative conditions. The first case - rebalancing occurs when the oil rocking pumping unit does not work, and the liquid level behind the tubing gradually increases up to its static level. After switching on the drive motor, the torque created by the crank counterweights exceeds the moment caused by means of the weight of the rod column and the liquid in the tubing column. Therefore, it is recommended to start the pumping unit from the lowest position of the rod suspender. In the second case, the imbalance occurs when the liquid’s dynamic level behind the tubing is lowered before receiving the submersible pump. Then the torque, created by the crank counterweights is insufficient to compensate the moment, caused by means of weight of the rods’ column and the liquid in the tubing column. Therefore, it is recommended to start the beam pumping unit from the top position of the rod suspension. As a result of calculations, the conditions of overload occurrence in wells with periodic operative conditions of the pumping unit are determined

References

Xing M., Dong S. A new simulation model for a beam-pumping system applied in energy saving and resource-consumption reduction / SPE Prod. Oper. 2015;30:130–140. doi: 10.2118/173190-PA. – Electron data 2015. URL: https://www.onepetro.org/journal-paper/SPE-173190-PA.

Savchuk V. V. Vydobuvannia nafty z vysokym vmistom pisku, smol i parafinu iz zastosuvanniam spetsialnykh konstruktsii nasosiv. Naukovyi visnyk IFNTUNH. 2016. No 1(40). P. 20-28. [in Ukrainian]

Kharun V. R., Raiter P. M., Hlad I. V., Bui V. V. Problemy vykorystannia verstativ-hoidalok v malo debitnykh sverdlovynakh. Materialy mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii «Mashyny, obladnannia i materialy dlia naroshchuvannia vitchyznianoho vydobutku nafty i hazu» (Ivano-Frankivsk, 24-27 kvitnia 2018.). Ivano-Frankivsk, 2018. P. 194-196. [in Ukrainian]

Hongqiang Lv, Jun Lin, Jiuqiahg Han and An Jiang An Energy Saving System for a Beam Pumping Unit / Sensors 2016,16,685. URL: www.mdpi.com/journal/sensors

Boryn V. S., Kaliuzhnyi B. S., Maliar A. V., Holovach I. R. Diahnostyka stanu obladnannia hlybynonasosnoi ustanovky za momentom pryvidnoho dvyhuna. Metody ta prylady kontroliu yakosti. 2007. No 19. P. 9-12. [in Ukrainian]

Kopei B. V., Zamikhovskyi L. M., Yevchuk O. V., Stefanyshyn O. I., Kopei V. B. Vibratsiina diahnostyka tekhnichnoho stanu reduktoriv verstativ-hoidalok. Naftohazova enerhetyka. 2008. No 1(6). P. 60-65. [in Ukrainian]

Kiianiuk O. I., Hlad I. V., Batsala Ya. V. Diahnostuvannia enerhetychnoho stanu verstata-kachalky. Materialy 8 mizhnarodnoi n/t konferen-tsii “Suchasni prylady, materialy i tekhnolohii dlia neruinivnoho kontroliu i tekhnichnoi diahnostyky mashynobudivnoho i naftopromyslovoho obladnannia” (Ivano-Frankivsk, 14-16 lystopada 2017). Ivano-Frankivsk, 2017. P. 66. [in Ukrainian]

Dubei O. Ya. Vyznachennia zakonu rukhu tochky pidvisu shtanh verstativ-hoidalok. Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch. 2013. No 4 (49). P. 67-73. [in Ukrainian]

Kopei V. B., Kopei B. V., Kuzmin O. O. Pryntsypy pobudovy modeli sverdlovynnoi shtanhovoi nasosnoi ustanovky dlia seredovyshcha Maplesoft MapleSim 7. Naukovyi visnyk IFNTUNH. 2017. No 2(43). P. 42-52. [in Ukrainian]

Kharun V. R., Zalyvakha N. Ya. Doslidzhennia roboty verstata-kachalky v umovakh zminnoho navantazhennia, zumovlenoho parafinuvanniam sverdlovyny i znyzhenniam dynamichnoho rivnia. Prykarpatskyi visnyk NTSh. Chyslo. 2018. No 1(45). P. 117-138. [in Ukrainian]

Zi-Ming Feng, Jing-Jing Tan, Qi Li, Xin Fang A review of beam pumping energy – saving technologies. J Petrol Explor Prod Technol. 2018. No 8. P. 299-311.

Senchishak V. M., Popovych V. Ya., Bui V. V. Vplyv nerivnomirnosti obertannia kryvoshypa na dynamiku roboty verstata-kachalky. Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch. 2017. No 4(65). P. 70-76. [in Ukrainian]

Rayter P. M., Harun V. R. Diagnostika rezhima energopotrebleniya privodnogo dvigatelya skvazhinnoy shtangovoy nasosnoy ustanovki pri izmenenii dinamicheskogo urovnya zhidkosti v skvazhine. ХХХ Mezhdunarodnaya konferentsiya “Defektoskopiya 15” “NTD Days 2015”

(Sozopol, 2015). Sozopol, 2015. Vol. 1. P. 40-42. [in Russian]

Kovyilin Yu. Ya. K raschetu dvizheniya mehanizmov pod. deystviem sil, zavisyaschih ot polozhennya i skorosti zvena privedeniya. Sb. nauchno-metodicheskih statey. M.: Vyisshaya shkola. 1976. Vol. 5. P. 30-34. [in Russian]

Adonin A. N. Dobyicha nefti shtangovyimi nasosami. M.: Nedra, 1979. 213p. [in Russian]

Guseynov M. A. and other. Uravnoveshivanie stankov-kachalok. Himicheskoe i neftyanoe mashinostroenie. M.: Mashinostroenie, 1977. No 3. P. 10-11. [in Russian]

Published

2021-08-10

How to Cite

Харун, В. Р., Сенчішак, В. М., Попович, В. Я., & Шостаківський , І. І. (2021). The research beam pumping unit of start-up mode. Oil and Gas Power Engineering, (1(35), 48–59. https://doi.org/10.31471/1993-9868-2021-1(35)-48-59

Issue

Section

MATERIALS, STRUCTURES AND EQUIPMENT OF PETROLEUM COMPLEX FACILITIES