Ways of increasing the energy efficiency of Ukraine's gas transmission system

Authors

  • M. B. Kuzyk Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 15 Karpatska Street Ivano-Frankivsk Ukraine, 76019
  • M. O. Karpash

DOI:

https://doi.org/10.31471/1993-9868-2018-2(30)-40-43

Keywords:

engineering and manufacturing gas losses, expander-generator unit, secondary energy resources

Abstract

The ways of reducing the consumption of energy sources, which increase the efficiency of natural gas use at compressor stations are considered. The energy-efficient technologies in gas supply systems, namely the expander-generator technology, the use of secondary energy resources and “Aquarius” production units are analyzed. The ways of increasing the energy efficiency and rational use of energy resources to control main gas pipelines are defined.

References

Богданович В. Ю. Механізми фінансування енергозберігаючих проектів у ринкових умовах господарювання / В. Ю. Богданович, О. М. Суходоля // Вісник НАДУ. – 2003. – № 3. – С. 221 -227.

Технічна діагностика трубопровідних систем [Текст]: монографія / В.Я. Грудз, Я.В. Грудз, В.В. Костів [та ін.]. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. – 512 с.

Магістральні газопроводи. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://utg.ua/utg/gts/trunk-pipelines.html

Наказ Міністерства палива та енергетики України N 264 від 30.05.2003. Про затвердження методик визначення питомих втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами.

Yurkevych Y. Justification for use of energetic separators for gas distributive stations / Y. Yurkevych, O. Savchenko // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Теорія і практика будівництва”. – Львів: Вид-во Львівської політехніки. – 2013. – № 756. – С.328-332.

Макогон Ю.Ф. Гидраты природных газов [Текст] / Ю.Ф. Макогон – М.: Недра, 1974. – 208 с.

Романов В.І. Підвищення ефективності функціонування утилізаційного контуру КГПТУ „Водолій” / Романов В.І., Коломеєв В.М., Дикий М.О. // Нафтова і газова промисловість. – 2000. – № 6. –С.43-46.

Дикий М.О. Підвищення ефективності, надійності та екологічної безпеки газотранспортної системи України / [Дикий М.О., Бондин Ю.М., Говдяк Р.М., Чабанович Л.Б., Шелковський Б.І.] // Экотехнологии и ресурсосбережение: Сб. тр. 8-й международной конференции „Енергетична безпека Європи ХХІ століття”. – 2005. – С.75-77.

Источники низкопотенциальной теплоты // Электронный журнал энергосервисной компании “Экологические системы”. – 2007. –№ 10, октябрь. – Режим доступу: http://www.ad.ugatu.ac.ru.

Козак Ф. Нові теплоощадні технології в процесах підготовки і транспорту природного газу / Ф. Козак // Нафтогазова енергетика. – 2006. – №1. – С. 65 –70.

Захаров В.П. Разработка и внедрение теплоутилизационного оборудования для газоперекачивающих агрегатов / [Захаров В.П., Патыченко А.С., Щелковський Б.И.] – М.: ВНИИЭгазпром, 1988. – С.21–23.

Published

05.11.2018

How to Cite

Kuzyk, M. B., & Karpash, M. O. (2018). Ways of increasing the energy efficiency of Ukraine’s gas transmission system. Oil and Gas Power Engineering, (2(30), 40–43. https://doi.org/10.31471/1993-9868-2018-2(30)-40-43

Issue

Section

POWER ENGINEERING, CONTROL AND DIAGNOSTICS OF OIL AND GAS COMPLEX FACILITIES