ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • M. B. Кузик ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • M. O. Карпаш

DOI:

https://doi.org/10.31471/1993-9868-2018-2(30)-40-43

Ключові слова:

виробничо-технологічні втрати газу, детандер-генераторний агрегат, вторинні енергетичні ресурси

Анотація

Розглядаються напрямки зниження витрат енергоносіїв, які підвищують ефективність використання природного газу на компресорних станціях. Проведено аналіз  енергоефективних технологій в газових мережах, а саме детандергенераторної технології, використання вторинних енергоресурсів та промислових  установок “Водолій”. Визначено напрями підвищення енергетичної ефективності та раціонального використання енергетичних ресурсів управлінь магістральних газопроводів.

Посилання

Богданович В. Ю. Механізми фінансування енергозберігаючих проектів у ринкових умовах господарювання / В. Ю. Богданович, О. М. Суходоля // Вісник НАДУ. – 2003. – № 3. – С. 221 -227.

Технічна діагностика трубопровідних систем [Текст]: монографія / В.Я. Грудз, Я.В. Грудз, В.В. Костів [та ін.]. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. – 512 с.

Магістральні газопроводи. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://utg.ua/utg/gts/trunk-pipelines.html

Наказ Міністерства палива та енергетики України N 264 від 30.05.2003. Про затвердження методик визначення питомих втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами.

Yurkevych Y. Justification for use of energetic separators for gas distributive stations / Y. Yurkevych, O. Savchenko // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Теорія і практика будівництва”. – Львів: Вид-во Львівської політехніки. – 2013. – № 756. – С.328-332.

Макогон Ю.Ф. Гидраты природных газов [Текст] / Ю.Ф. Макогон – М.: Недра, 1974. – 208 с.

Романов В.І. Підвищення ефективності функціонування утилізаційного контуру КГПТУ „Водолій” / Романов В.І., Коломеєв В.М., Дикий М.О. // Нафтова і газова промисловість. – 2000. – № 6. –С.43-46.

Дикий М.О. Підвищення ефективності, надійності та екологічної безпеки газотранспортної системи України / [Дикий М.О., Бондин Ю.М., Говдяк Р.М., Чабанович Л.Б., Шелковський Б.І.] // Экотехнологии и ресурсосбережение: Сб. тр. 8-й международной конференции „Енергетична безпека Європи ХХІ століття”. – 2005. – С.75-77.

Источники низкопотенциальной теплоты // Электронный журнал энергосервисной компании “Экологические системы”. – 2007. –№ 10, октябрь. – Режим доступу: http://www.ad.ugatu.ac.ru.

Козак Ф. Нові теплоощадні технології в процесах підготовки і транспорту природного газу / Ф. Козак // Нафтогазова енергетика. – 2006. – №1. – С. 65 –70.

Захаров В.П. Разработка и внедрение теплоутилизационного оборудования для газоперекачивающих агрегатов / [Захаров В.П., Патыченко А.С., Щелковський Б.И.] – М.: ВНИИЭгазпром, 1988. – С.21–23.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-05

Як цитувати

Kuzyk, M. B., & Karpash, M. O. (2018). ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Oil and Gas Power Engineering, (2(30), 40-43. https://doi.org/10.31471/1993-9868-2018-2(30)-40-43

Номер

Розділ

ЕНЕРГЕТИКА, КОНТРОЛЬ ТА ДІАГНОСТИКА ОБ’ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ