ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ІНФОРМАТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕТОДІВ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТАЛЕЙ

  • Н. Г. Чабан ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Ключові слова: неруйнівний контроль, акустичні структурні шуми, структуроскопія, постановка експерименту

Анотація

Дослідження нових методів та технологій неруйнівного контролю зміни металоконструкцій довготривалої експлуатації  є актуальною задачею сьогодення. В даній роботі розглядається методологія та результати експериментальних досліджень, метою яких є визначення взаємозв’язків між інтенсивністю визначених за допомогою ультразвукових дефектоскопів з фазованими ґратками структурних шумів у матеріалі металоконструкцій та фізико-механічними властивостями сталей.

Посилання

Габльовська Надія Ярославівна Система контролю розвитку мікротріщин у напружено-деформованих металічних конструкціях: дисертація кандидата технічних наук: 10.04.2008: 03.11.16 / Габльовська Надія Ярославівна. – Івано-Франківськ, 2008. – 148 с.

Карпаш О.М. Неруйнівний контроль труб нафтового сортаменту / О.М. Карпаш, Є.І. Крижанівський, П.Я. Криничний та ін.: навч. підруч. – Івано-Франківськ: Факел, 2001. – 380 с.: іл.

Чабан Н.І. Розвиток акустичного виду контролю для виявлення та оцінювання структурних змін сталевих конструкцій / Н.І. Чабан, І.В. Рибіцький, В.Д. Миндюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2018. – №3(68). – С. 27-30.

ГОСТ 1497-84 Метали. Методи випробувань на розтяг. – М.: Издательство стандартов, 1984. – 23 с.

Миндюк В.Д. Експериментальна перевірка характеру зв’язку між параметрами мікроструктури і фізичними властивостями матеріалів металоконструкцій довготривалої експлуатації для оцінки ступеня їх деградації / В.Д. Миндюк, М.О. Карпаш, Е.Р. Доценко // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2013. – №3 (71). – С. 153–163.

Гурвич А.К. Новый информационный признак формы дефекта / А.К.Гурвич, Г.Я.Дымкин, С.Р. Цомук // Дефектоскопия. – 1990. – № 11. – С. 3-7.

Wick D. Free and open-source software applications for mathematics and education / D. Wick // Proceedings of the twenty-first annual international conference on technology in collegiate mathematics. – 2009. – Р. 300–304.

Опубліковано
2018-12-05
Як цитувати
Чабан, Н. Г. (2018). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ІНФОРМАТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕТОДІВ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТАЛЕЙ. “Нафтогазова енергетика” Всеукраїнський науково-технічний журнал, (2(30), 44-48. https://doi.org/10.31471/1993-9868-2018-2(30)-44-48
Розділ
ЕНЕРГЕТИКА, КОНТРОЛЬ ТА ДІАГНОСТИКА ОБ’ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ