АНАЛІЗ ВИКЛИКІВ У СИСТЕМНОМУ ПІДХОДІ УПРАВЛІННЯ ДИНАМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ МЕРЕЖ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ

  • C. O. Максим’юк ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • І. І. Височанський ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • О. М. Карпаш ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Ключові слова: газотранспортна система, інформативні параметри мережі, оптимальне керування

Анотація

Стаття присвячена аналізу достатності та повноти інформативних параметрів газотранспортної системи із високим рівнем розгалуження технологічних схем та складністю аналізу динамічних процесів транспортування енергоресурсу. Висвітлено проблеми в інформатизації параметрів даних процесів та сформульовано основні задачі оптимізації системи керування газотранспортною мережею. Наведено результати дослідження розбіжності інформативних параметрів про хімічні властивості природного газу на різних рівнях його постачання.

Посилання

Про нафту і газ [Електронний ресурс] // Закон України – 2001. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2665-14

У 2016 році використання природного газу в Україні скоротилось на 0,6 млрд куб. м [Електронний ресурс] // Офіційний сайт НАК "Нафтогаз Україна". – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/E8A50F7214508AE8C22580BC00440E84?Open Document.

Обсяги використання газу [Електронний ресурс] // Офіційний сайт НАК "Нафтогаз Україна". – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/8B3289E9F4B2CF50C2257F7F0054EA23?OpenDocument&Expand=7&

Natural gas domestic consumption [Електронний ресурс] // Global Energy Statistical Yearbook. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://yearbook.enerdata.net/natural-gas/gas-consumption-data.html.

Хаєцька О. П. Аналіз динаміки ВВП України та інших країн світу / О. П. Хаєцька, М. В. Вертелецький. // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – 2018. – №1.

Зелена книга Системний перегляд якості державного регулювання "Роздрібного ринку природного газу" [Електронний ресурс] // Офіс ефективного регулювання BRDO. – 2017. –Режим доступу до ресурсу: http://www.eu4business.eu/files/medias/regulation.gov_.ua_zelena_kniga_sistemniy_pereglyad_yakosti_derzhavnogo_regulyuvannya_rozdribnogo_rinku_prirodnogo_gazu.pdf

На "трубі": репортаж з диспетчерської української ГТС [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://www.epravda.com.ua/publications/2018/03/7/634729/.

Офіційний сайт НАК "Нафтогаз України" [Електронний ресурс] // Офіційний сайт НАК «Нафтогаз Україна» . – 2012. - Режим доступу до ресурсу: http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/3375A8575C8884D0C22571010035B9D2?OpenDocument

Кодекс газотранспортної системи [Електронний ресурс] // Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 30.09.2015 № 2493. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z1378-15.

Звідки природний газ береться і як доставляється споживачам [Електронний ресурс] // За даними сайту 104.ua. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://104.ua/ua/gas/id/zvidki-prirodnij-gaz-beretsja-i-jak-dostavljajetsj-12269.

Гончарук М. І. Довідник з газопостачання населених пунктів України / М. І. Гончарук, М. Д. Середюк, В. І. Шелудченко. – Івано-Франківськ: Сімик, 2006. – 1313 с.

Кодекс газорозподільних систем [Електронний ресурс] // Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 30.09.2015 № 2494. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15.

ДБН В.2.5-20-2001 – Газопостачання. – Київ: Держбуд України, 2001. – 88 с

ТОЧКИ ВХОДУ/ВИХОДУ [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Укртрансгаз. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://utg.ua/utg/customers/points.html.

Бернер Л. И. Управление газотранспортной сетью с использованием методов моделирования и прогнозирования / Л. И. Бернер, А. А. Ковалев, В. В. Киселев // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. – 2013. – С. 48–53.

Синтез оптимального керування динамічними процесами в газотранспортних системах // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання [текст]: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 14-19 травня 2018 р. – Івано-Франківськ: п. Голіней О.М., 2018. – 406 с.

Managing demand uncertainty in natural gas transmission networks. // Journal of Natural Gas Science and Engineering. – 2016. – Pр. 100–111.

План розвитку ГТС України на 2018 – 2027 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт ПАТ «Укртрансгаз». – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://utg.ua/img/menu/gts/TYNDP-TSO.pdf.

Законом України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР), № 5, ст. 28. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3533-17.

Закон України «Про ринок природного газу» [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради (ВВР), № 27, ст.234. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19.

Природний газ. Визначення енергії. (ISO15112:2007, IDT) [Текс]: ДСТУ ISO15112:2009. – [Чинний від 2011-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2011. – 83 с.

Оптимізація газових мереж низького тиску з врахуванням енергетичних характеристик природного газу / І.І. Височанський, Н.І. Чабан, С.О. Максим’юк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2017. -- № 4(65). – С.103-110.

Опубліковано
2018-10-24
Як цитувати
Максим’юк C. O., Височанський, І. І., & Карпаш, О. М. (2018). АНАЛІЗ ВИКЛИКІВ У СИСТЕМНОМУ ПІДХОДІ УПРАВЛІННЯ ДИНАМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ МЕРЕЖ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ. “Нафтогазова енергетика” Всеукраїнський науково-технічний журнал, (2(30), 25-31. https://doi.org/10.31471/1993-9868-2018-2(30)-25-31
Розділ
ЕНЕРГЕТИКА, КОНТРОЛЬ ТА ДІАГНОСТИКА ОБ’ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ