№3(16), 2011

Версія для друку

 

 

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИДОБУВАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ

Метод виявлення часткових відмов інформаційно-вимірювальних каналів у системі автоматизованого контролю технічного стану породоруйнівного інструменту
І. І. Чигур

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТУ ТА ЗБЕРІГАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ

Сучасна техніка і технології ремонту лінійної частини магістральних трубопроводів
В. О. Крупка, Є. Б. Іваник, О. М. Марчук, С. Ю. Федотова

Особливості реалізації методики контролю підземних нафтопроводів на території нафтоперекачувальних станцій
В. С. Цих, А. В. Яворський, С. П. Ващишак

Врахування технічного стану газоперекачувального обладнання в задачі оптимального керування роботою компресорної станції
М. І.Горбійчук, Я. І. Заячук

Техніко-економічні аспекти транспортування природного газу через акваторію Каспійського моря
Є. І. Крижанівський, О. Г. Дзьоба

ЕНЕРГЕТИКА, КОНТРОЛЬ ТА ДІАГНОСТИКА ОБ’ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

Дослідження енергетичних параметрів електротехнічного комплексу для електробуріння
М. Й. Федорів, І. В. Гладь, А. І. Поточний

Основи нечіткої інтелектуальної системи підтримки прийняття рішення у процесі буріння нафтогазових свердловин в умовах ускладнень
В. М. Шавранський, М. В. Шавранський

Структурно-параметрична оптимізація системи автоматичного антипомпажного регулювання відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату
Г. Н. Семенцов, С. Г. Гіренко, А. І. Лагойда

НАУКА І СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Реалізація формальних методів інтелектуального керування на основі нечітких знань про нафтогазові об’єкти
М. М. Демчина, В. Р. Процюк, Г. Я. Процюк

Автоматизована інтелектуальна система контролю нештатних ситуацій в бурінні
Р. Б. Вовк, В. І. Шекета