№2(20), 2013

Версія для друку

 
 
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИДОБУВАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ

 

Ймовірнісна оцінка процесу парафінової кольматації привибійної зони нафтового пласта
В.С. Бойко, В.Д. Середюк

Сучасний стан технологій та технічних засобів в області імпульсно-хвильових методів дії на продуктивні пласти
О.І. Гутак

Эмуляция экспертного подхода к обработке кривых ГДИС на основе нечеткого критерия максимальной истинности
Б. Изюмов

Імплементація інтелектуальної стратегії прийняття рішень у процесі буріння
В.І. Шекета, М.М. Демчина, В.Д. Мельник

Оптимізація енергоспоживання в бурінні на прикладі вібросита
Ю.М. Бурда

Вдосконалення математичної моделі одноопорних неорієнтованих компоновок низу бурильної колони
І.І. Чудик

 

 

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТУ ТА ЗБЕРІГАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ

 

Методика проведення помпажних тестів на ГПА типу Ц-6,3 з газотурбінним приводом Д-336-2
М.О. Петеш, Ю.Є. Бляут

Застосування технології розподіленого вводу-виводу в системах автоматичного керування технологічним обладнанням компресорного цеху
І.В. Назаренко, М.Я. Николайчук, В.Д. Ференець

Електротермостимульована деполяризація ділянок металополімерних пар тертя стрічково-колодкового гальма бурової лебідки
(частина 2. Початок у № 2(18), 2012)
С.І. Криштопа

Експериментальне підтвердження застосування комплексного підходу до виявлення та ідентифікації дефектів ізоляційного покриття підземних нафтогазопроводів
В.С. Цих, А.В. Яворський

 

 

ЕНЕРГЕТИКА, КОНТРОЛЬ ТА ДІАГНОСТИКА ОБ’ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

 

Вибір оптимальної схеми приєднання споживачів до транзитної лінії електропередавання нафтопромислової мережі
Ю.Ф. Романюк, О.В. Демкович

Особливості статичних характеристик сучасних електробурів
А.О. Семенцова

Сучасний підхід до побудови систем оптимального керування технологічними комплексами у нафтогазовій галузі промисловості
О.В. Гутак, Ю.Б. Головата, Л.О. Копистинський, Г.Н. Семенцов

Системно-синергічні засади управління нафтогазовидобувними підприємствами
І.Г. Фадєєва

Організація вібраційного контролю відцентрових насосних агрегатів на кущових насосних станціях систем підтримання пластового тиску
Ю.В. Паньків

 

 

НАУКА І СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

Optimal control in the switched fuzzy models of management processes
O. Sokolov, N. Dotsenko, O. Sokolov

Flexible wavelet-neuro-fuzzy neuron in dynamic data mining tasks
Ye. Bodyanskiy, I. Pliss, O. Vynokurova

Чисельні показники рівня екологічної безпеки
М.В. Крихівський, Д.Ф. Тимків