№2(18), 2012

Версія для друку

 

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИДОБУВАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ

 

Комплексна інтерпретація результатів імпульсного нейтрон-нейтронного каротажу та параметрів математичної статистики для підвищення видобутку газу із порід-колекторів тонкошаруватих неогенових відкладів
Д. Д. Федоришин, І. О. Пятковська

Вплив характеру навантаження та робочого середовища на довговічність бурильних труб
Д. Ю. Петрина

Вплив деформації колони бурильних труб і температури в свердловині на точність вимірювання проходки долота
Ю. Б. Головата, О. В. Гутак

Удосконалення засобів тензометрування для підвищення безпеки експлуатації відповідального великогабаритного обладнання
В. І. Артим, П. М. Райтер, О. М. Мандрик, В. Р. Осадца

Електротермостимульована деполяризація ділянок металополімерних пар тертя стрічково-колодкового гальма бурової лебідки
С. І. Криштопа

 

 

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТУ ТА ЗБЕРІГАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ

 

Дослідження біоцидних та біорезистентних властивостей нітрогеновмісних інгібіторів корозії
М. С. Полутренко, А. І. Піляшенко-Новохатний

Оптимізація режимів роботи газопроводу з урахуванням енерговитратності транспорту газу
Я. В. Грудз

Аналіз динамічних властивостей відцентрового нагнітача ГПА з газотурбінним приводом як об’єкта керування
А. І. Лагойда, Ю. Є. Бляут, Є. М. Лесів, Г. Н. Семенцов

 

 

ЕНЕРГЕТИКА, КОНТРОЛЬ ТА ДІАГНОСТИКА ОБ’ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

 

Аналіз характеристик занурного електропривода
А. О. Семенцова, К. С. Годлевська, В. О. Дрислюк

Прогнозування тривалості роботи газоперекачувальних агрегатів на засадах генетичних алгоритмів
М. І. Горбійчук, В. М. Медведчук, С. Т. Самуляк, А. А. Федоров

Кластеризація набору ознак для розпізнавання ускладнень у процесі буріння свердловин
В. М. Шавранський

Дослідження взаємозв’язків між середньомісячними значеннями тиску природного газу та температурою повітря для умов обліку побутовими лічильниками
М. В. Кузь, О. Є. Середюк

Вдосконалення алгоритму опрацювання результатів вимірювання витрати природного газу турбінним лічильником
Н. Б. Долішня

 

 

НАУКА І СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

Application of fuzzy relations to test theory
M. Wagenknecht, О. Sokolov О. Molchanova

Modeling a boiling process under uncertainties
Daniel Fiss, Michael Wagenknecht, Rainer Hampel

Оптимізація системи обслуговування компресорних станцій магістральних газопроводів
О. В. Іванов, Д. Ф. Тимків

Підвищення ефективності охолодження газу у водяних холодильниках шляхом інтенсифікації теплообміну
В. Д. Шологон