№1(25), 2016

Версія для друку

 
 
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИДОБУВАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ

 

Приплив газу і нафти до псевдогоризонтальної свердловини
Р. В. Бойко

Розробка свердловинного пакера для випробування устьового та противикидного обладнання
М. А. Дорохов, І. В. Костриба, О. В. Ущенко

Дослідження імпедансного методу контролю водовмісту в потоці з використанням спеціального експериментального пристрою
П. М. Райтер, В. С. Цих, Є. В. Шатан

 

 

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТУ ТА ЗБЕРІГАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ

 

Вплив тепла тертя потоку на втрати напору при перекачуванні високов'язких нафт
Й. В. Якимів, Н. В. Люта, О. М. Бортняк

Діагностичні ознаки розшарування в стінці відвідних від компресорної станції труб газотранспортної системи
О. І. Звірко, С. Ф. Савула, О. Є. Кунта, О. Т. Цирульник

Математичне моделювання явища помпажу у відцентровому нагнітачі природного газу
М. І. Горбійчук, М. І. Когутяк, А. І. Лагойда, Н. В. Ткачешак

Методологія визначення втрат газу при створенні й експлуатації підземних сховищ газу
Д. Ф. Тимків, Я. В. Костів, В. О. Заєць

Оценка величины аварийных утечек нефти при самотёчном опорожнении стояков морских трубопроводов
Э. А. Зейналов

 

 

ЕНЕРГЕТИКА, КОНТРОЛЬ ТА ДІАГНОСТИКА ОБ’ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

 

Вибір типу й оптимальної потужності джерел компенсації реактивного навантаження споживачів з використанням функції Лагранжа
Ю. Ф. Романюк, О. В. Соломчак

Удосконалення АСК за витоками і несанкціонованими відборами нафти з МН, побудованих на основі методів нечіткої логіки
О. В. Кучмистенко, М. В. Шавранський

Екологічні проблеми енергетики
Є. І. Крижанівський, Г. В. Кошлак

 

 

НАУКА І СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

Особливості експериментальних модельних об'єктів та постановка експерименту для визначення напружено-деформованого стану металоконструкцій за комплексом інформативних параметрів
А. М. Карпаш