№1(17), 2012

Версія для друку

 

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИДОБУВАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ

 

Моделювання руху точки підвісу штанг для свердловинного обладнання
С. В. Наслєдніков, Д. Ф. Тимків

Інформаційно-категорійна формалізація процесів та об’єктів нафтогазової предметної області
М. М. Яцишин, В. М. Юрчишин, В. Р. Процюк

 

 

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТУ ТА ЗБЕРІГАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ

 

Конструювання CNG-модуля для транспортування природного газу суднами-контейнеровозами
Є. I. Крижанівський, В. І. Артим, O. М. Мандрик, М. М. Савицький

Математичне моделювання процесу деформування трубопроводів під дією аеродинамічних навантажень
А. П. Олійник, Б. С. Незамай

Оптимізація рішень в процесі проектування берегових терміналів для транспортування газу за технологією CNG
О. Г. Дзьоба, А. П. Джус

 

 

ЕНЕРГЕТИКА, КОНТРОЛЬ ТА ДІАГНОСТИКА ОБ’ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

 

Методи визначення ефективних керувальних дій для автоматизації процесу керування відпрацюванням доліт
Л. Я. Чигур

Автоматична ідентифікація реальних приведених витратно-напірних характеристик відцентрових нагнітачів
Ю. Є. Бляут, Л. І. Давиденко

Аналіз відомих методів контролю фізико-механічних характеристик металлу
А. М. Карпаш

Шляхи практичної реалізації розробленого методу безконтактного ультразвукового контролю товщини стінки газопроводів у процесі внутрішньотрубної діагностики газопроводів
Т. Т. Котурбаш, М. О. Карпаш

 

 

НАУКА І СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

Автоматизація процесу керування бурінням свердловин з регулюванням витрати бурового розчину
Г. Н. Семенцов, О.. Гутак, Ю. Б. Головата

Створення локальних джерел електроенергії на базі паливних комірок
М. І. Михайлів, П. В. Савуляк