Чабан, Н. Г. «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ІНФОРМАТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕТОДІВ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТАЛЕЙ». “Нафтогазова енергетика” Всеукраїнський науково-технічний журнал, no. 2(30) (Грудень 5, 2018): 44-48. дата звернення Січень 29, 2020. http://nge.nung.edu.ua/index.php/nge/article/view/471.