Чабан, Н. Г. «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ІНФОРМАТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕТОДІВ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТАЛЕЙ». “Нафтогазова енергетика” Всеукраїнський науково-технічний журнал, вип. 2(30), Грудень 2018, с. 44-48, doi:10.31471/1993-9868-2018-2(30)-44-48.