[1]
Н. Г. Чабан, «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ІНФОРМАТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕТОДІВ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТАЛЕЙ», нге, вип. 2(30), с. 44-48, Груд 2018.