ЧАБАН, Н. Г. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ІНФОРМАТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕТОДІВ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТАЛЕЙ. “Нафтогазова енергетика” Всеукраїнський науково-технічний журнал, n. 2(30), p. 44-48, 5 Груд 2018.