Чабан, Н. Г. (2018). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ІНФОРМАТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕТОДІВ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТАЛЕЙ. “Нафтогазова енергетика” Всеукраїнський науково-технічний журнал, (2(30), 44-48. https://doi.org/10.31471/1993-9868-2018-2(30)-44-48