[1]
Чабан, Н.Г. 2018. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ІНФОРМАТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕТОДІВ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТАЛЕЙ. “Нафтогазова енергетика” Всеукраїнський науково-технічний журнал. 2(30) (Груд 2018), 44-48. DOI:https://doi.org/10.31471/1993-9868-2018-2(30)-44-48.