НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАСОБИ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ І ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ НАФТОГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ

  • О. М. Карпаш ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 504708
  • А. В. Яворський ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 504708
  • М. О. Карпаш ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 504708
  • П. М. Райтер ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 504708
  • Я. М. Зінчак ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 504708
Keywords: 2

Abstract

The review of up-to-date developments in the field of non-destructive testing done by R&D laboratory in Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas is given. The following developments are described: device for mechanical properties evaluation of metalwork materials, devices for underground communication inspection, techniques of multiphase flow evaluation and on-line calibration technique for domestic natural gas meters. 

References

1 Розпорядження КМУ від 11.06.2003р №351-р „Про схвалення Концепції Державної програми забезпечення технологічної безпеки в основних галузях економіки”.
2 Карпаш О.М. Методи та засоби забезпе-чення роботоздатності трубних колон./ Дис. на здобуття наук. ступ. докт. техн. наук.- Івано-Франківськ, 1996.
3 Карпаш М.О. Обґрунтування комплекс-ного підходу до визначення фізико-механічних характеристик матеріалу металоконструкцій // Методи та прилади контролю якості. – 2004. – № 12. – С. 30-33.

4 Кісіль І.С., Карпаш М.О., Ващишак І.Р. Прилад для контролю фізико-механічних харак-теристик сталей ФМХ-1 // Методи та прилади контролю якості. – 2005. – № 14. – С.77-80.
5 Карпаш М.О.,.Котурбаш Т.Т. Удоскона-лення методу визначення фізико-механічних характеристик матеріалу металоконструкцій довготривалої експлуатації // Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та ви-робів (серія), вип.12: Неруйнівний контроль та технічна діагностика матеріалів і конструкцій: Зб.наук.праць. – Львів: Фізико-механічний ін-ститут ім.Г.В.Карпенка НАН України, 2007. – С.219-224.
6 П.М. Райтер, М.О. Карпаш. Нейронні ме-режі для контролю структури газорідинного потоку // Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів: Зб. наук. праць. – 2003. – Вип. 8. – С. 223-227.
7 ДСТУ 2708-2006. Метрологія. Повірка за-собів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення. – На заміну ДСТУ 2708-99; Надано чин. 01.07.2006. – К.:ДП „УкрНД-НЦ”, 2006. – 78 с.
Published
2008-07-04
How to Cite
Карпаш, О. М., Яворський, А. В., Карпаш, М. О., Райтер, П. М., & Зінчак, Я. М. (2008). НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАСОБИ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ І ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ НАФТОГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ. Oil and Gas Power Engineering, 1(10), 57-74. Retrieved from http://nge.nung.edu.ua/index.php/nge/article/view/290
Section
POWER ENGINEERING, CONTROL AND DIAGNOSTICS OF OIL AND GAS COMPLEX FACILITIES