№2(15),2011

Версія для друку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИДОБУВАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ

 

Фізична модель руху газокраплинних потоків сепараційними каналами та фільтруючими секціями інерційно-фільтруючих газосепараторів
Мустафа Аль Роммахи, А. В. Логвин, О. О. Ляпощенко

Застосування мови програмування Python для побудови баз знань з проблем надійності і довговічності штангових свердловинних насосних установок
В. Б.Копей, І. І. Палійчук

Поліноміальні закономірності зміни параметрів динамічної навантаженості стрічково-колодкових гальм бурових лебідок
Д. О. Вольченко, Я. В. Куриляк, А. В. Мойсишин, А. В. Возний

Оптимальна енергоозброєність установок для експлуатаційного та глибокого розвідувального буріння
Ю. В. Міронов, О. Г. Микитенко

 

 

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТУ ТА ЗБЕРІГАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ

 

Імітаційне моделювання роботи ГПА з прилеглим трубопроводом
М. І. Горбійчук, М. І. Когутяк,О. Б. Василенко, Є.О. Ковалів, Л. І. Швець

Дослідження впливу температурного режиму газопроводів на енергоефективність транспортування газу
Я. В. Грудз, Н. Я. Дрінь, Р. Б. Стасюк, В. Д. Шологон, Р. Т. Мартинюк

Алгоритми оптимального керування процесом компримування природного газу
М. І.Горбійчук, А. М. Лазорів, І. І. Луцюк

Результати експериментальних досліджень гідравлічної енерговитратності поліетиленових газопроводів низького тиску
А.І. Ксенич, М.Д. Середюк

Автоматична ідентифікація та антипомпажне регулювання відцентрового нагнітача дотискувальної компресорної станції
Ю.Є. Бляут, С. Г. Гіренко, М. О. Петеш, Г. Н. Семенцов

 

 

ЕНЕРГЕТИКА, КОНТРОЛЬ ТА ДІАГНОСТИКА ОБ’ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

 

Оптимізація систем електропостачання нафтогазових промислів
О. В. Соломчак

Контроль за витоками і несанкціонованими відборами нафти з магістральних нафтопроводів на засадах FUZZY-LOGIC
О. В. Кучмистенко, Г. Г. Зварич, Г. Н. Семенцов

Ідентифікація і контроль координатних збурень у процесі поглиблення нафтових і газових свердловин
Н. В. Сабат, А. І. Лагойда, О. В. Гутак

Методи побудови і схемотехніка вимірювальних каналів систем управління на основі інтегральних магнітних перетворювачів
М. Я. Николайчук, А. Я. Белей

Дистанційне спостереження та керування технологічними процесами на базі SIMATIC WINCC та WEB NAVIGATOR з безпосереднім візуальним контролем
Л. М. Заміховський, Ю. В. Паньків, Х. В. Паньків

 

 

НАУКА І СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

Аналітичні дослідження взаємного руху робочих органів вертикального валкового млина за наявності пружного та геометричного проковзування помольних валків
Л. М. Заміховський, Р. Б. Скрипюк

Аналіз методів і систем контролю та прогнозування рівня паводкових вод
Л. М. Заміховський, О. І. Клапоущак

Сутність інформаційного забезпечення охорони праці в ІФНТУНГ
І.І. Стеліга, Я. М. Семчук, Й. І. Рошак, Г.І. Семків, Г. Д. Лялюк-Вітер, О. М. Івануляк